Varför fjärrvärme?

Enkelt, bekvämt, tryggt. Och framför allt resurseffektivt och miljöklokt att använda energi som annars hade gått till spillo.

När du är ansluten till vårt fjärrvärmenät ser vi till att du alltid har värme och varmvatten. Värmen kommer från värmeverket genom ledningar i marken. Den största delen av värmen kommer från sådant som annars skulle ha gått till spillo, som till exempel hushållsavfall och rester från skogsindustrin. Vi skapar alltså värme genom energiåtervinning - smart och resurseffektivt jämfört med att var och en ska ha sin egen värmekälla.

Med fjärrvärme får du ett skönt inomhusklimat utan att du själv behöver engagera dig. Vi tar hand om drift, service och underhåll. Skulle något mot förmodan krångla kan du höra av dig till oss dygnet runt.