Viktigt när du ska fylla poolen

För att minimera riskerna för överbelastning av VA-nätet när många ska fylla sin pool samtidigt finns det några tumregler att tänka på.

  • Håll koll så du inte fyller samtidigt som grannen. Då kan det bli rusning i vattenledningen vilket kan ge missfärgat vatten i ett helt område.

  • Fyll gärna poolen när det är sämre väder, då är nätet inte lika belastat med trädgårdsbevattning.

  • Ha inte fullt tryck när du tappar, håll ett lugnt flöde.

  • Tappa gärna på natten då belastningen på nätet är lägre.

  • Slangen ska inte hamna under ytan - då det är risk för undertryck och vattnet kan flöda tillbaka i ledningen.

  • Har du en större pool ska du inte att fylla den med trädgårdsslang utan istället anlita en speditör som kommer med en tankbil.