Integration

Integration

Genom att stötta viktiga projekt vill vi bidra till sysselsättning och inkludering.

Karlskoga-andan

Ett samverkansprojekt mellan oss, Karlskoga kommun, Karlskogahem och Värmlands idrottsförbund som drog igång under 2019. Tillsammans ska vi skapa meningsfulla aktiviteter för barn och unga så att de kan träffas under ordnade former med ledare på plats. Allt är kostnadsfritt för deltagarna. Följ gärna projektet på instagram där aktuella aktiviteter presenteras.

Exempel på aktiviteter under 2019 är fotboll, dans, simundervisning, sommaraktiviteter och gymnastik.

Föreningen Integrera Karlskoga

FIK skapar meningsfull sysselsättning för personer med funktionsvariationer. FIK ordnar med arbetsträning, praktik och daglig verksamhet. Genom arbete och delaktighet integreras människor i samhället. Vi samarbetar med FIK genom att deras medlemmar samlar in och tar hand om återbruksprylar på Mosseruds återvinningsanläggning.