Integration

Genom att stötta viktiga projekt vill vi bidra till sysselsättning och inkludering.

Karlskoga-andan

Ett samverkansprojekt mellan oss, Karlskoga kommun, Karlskogahem och RF-SISU Värmland. Tillsammans med det lokala föreningslivet anordnas meningsfulla aktiviteter för barn och unga så att de kan träffas under ordnade former med ledare på plats. Allt är kostnadsfritt för deltagarna. Följ gärna projektet på instagram där aktuella aktiviteter presenteras.

Exempel på aktiviteter är fotboll, dans, simundervisning, sommaraktiviteter och gymnastik.

Föreningen Integrera Karlskoga

FIK skapar meningsfull sysselsättning för personer med funktionsvariationer. Föreningen ordnar med arbetsträning, praktik och daglig verksamhet. Genom arbete och delaktighet integreras människor i samhället. Vi samarbetar med FIK genom att deras medlemmar samlar in och tar hand om återbruksprylar på Mosseruds återvinningsanläggning.