Mitt avlopp

Vi renar avloppsvattnet i Karlskoga som dels består av spillvatten och dels av dagvatten.

Med spillvatten menas förorenat vatten från toaletter, duschar, diskohoar, etc. Med dagvatten menas bland annat regnvatten och smältvatten.

Vid reningsverket på Aggerud passerar allt vatten där det renas i flera steg - mekaniskt, kemiskt och biologiskt. 

Spola rätt

För att värna om vårt gemensamma vatten är det viktigt att aldrig spola ner kemikalier som lösningsmedel, mediciner och bekämpningsmedel i avloppet. Sådana ämnen kan förstöra den mikrobiologiska reningsprocessen och försämra kvaliteten på det renade vattnet.

Spola heller inte ner hårtussar, tops, bindor och tamponger, pappersnäsdukar och hushållsapapper eftersom det kan orsaka stopp i ledningssystemet. Bara kiss, bajs och toalettpapper ska spolas ner.