Övervakningsplan

Den som har nätkoncession (ensamrätt att distribuera el inom ett område) är enligt ellagen skyldig att upprätta en så kallad övervakningsplan.

Planen ska beskriva hur vi arbetar för att agera neutralt och objektivt, och inte diskriminera eller gynna någon aktör på marknaden.

Varje år upprättar vi en rapport över de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen.  Rapporten skickas till Energimarknadsinpektion under våren och publiceras sedan här på hemsidan. 

Rapport om övervakningsplan för 2023 (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)