Ändra elnätsanslutning

Om du ska göra ändringar i din elnätsanslutning måste du anmäla det till oss i förväg.

Anmälan om ändringar i elnätsanslutningen görs via föranmälan.nu

Alla elarbeten måste utföras av en behörig elinstallatör. Tips på akutoriserade elinstallationsföretag hittar du på Elsäkerhetsverkets sida (länk till extern webbplats, öppnas i nytt fönster). 

Ändra säkringsstorlek

För att byta säkringsstorlek behöver du kontakta en behörig elinstallatör som utför jobbet åt dig. När det är klart anmäler elinstallatören detta till oss och vi justerar det i våra system så att du debiteras rätt avgift. 

Här kan du se vilken säkring som passar din elanvändning. Rekommendationerna är förstås ungefärliga. Om du har elpatron, många elelement, bastu eller andra stora apparater påverkar det behovet av storlek på säkring.

16A Energiförbrukning 0-25 000 kWh/år. Samtidigt effektuttag max 11 kW.
20A Energiförbrukning 20 000-35 000 kWh/år. Samtidigt effektuttag max 14 kW.
25A Energiförbrukning 30 000-50 000 kWh/år. Samtidigt effektuttag max 17 kW.

Sänka säkringen

Tror du att du klarar dig med en lägre huvudsäkring än din nuvarande så kan du prova den lägre säkringen under en period då du har ett stort effektuttag. Testa gärna under den kallaste perioden på året. Du kan alltid prova med en mindre säkring utan att byta passdel. Passdelen bestämmer vilken största säkringsstorlek du kan använda och får betala för. Det är bara en behörig elektriker som får byta passdel. Om säkringen håller så vet du att du skulle kunna klara dig med en lägre huvudsäkring. Vill du byta säkring måste du anlita en behörig elektriker som byter ut passdelen. Elektrikern ska alltid anmäla till oss att ändringen är utförd.

Höja säkringen

Om du istället behöver höja säkringen måste du kontakta en behörig elektriker. Du får aldrig sätta i en större säkring på egen hand. Om du exempelsvis ska höja från 25A till 35A måste elektrikern först skicka in en så kallad föranmälan för att få ett medgivande från oss.

Mätarsäkringsbyte

Byte av mätarsäkring kan ske i enbostadshus. Arbetet måste utföras av behörig elektriker och ska anmälas till oss via https://foranmalan.nu/. Byte av säkring får endast ske en gång under en tolvmånadersperiod.

Kostnad

För att byta säkringsstorlek behöver du kontakta en behörig elinstallatör som utför jobbet åt dig. 

Vid byte av säkringsstorlek inom spannet 16-25 A är vårt arbete kostnadsfritt. 

Vid högre säkringsstorlekar begär offert. 

Servisändring

Behöver du flytta ditt mätarskåp. din servisledning eller kanske utöka din elservis? 

Anmälan om servisändring görs av den auktoriserad installatören du valt och sker via webbsidan www.foranmalan.nu.

När vi får in en föranmälan räknar vi på kostnaden och lämnar en offert. 

Kostnad

Begär offert från oss. 

Behöver du flytta på våra befintliga anläggningar?

Om det till exempel finns elledningar, ett kabelskåp eller en gatubelysningsstolpe där du vill bygga kan du behöva betala för att flytta dem. Kontakta oss för offert.