Sophämtning vid bostad

Här hittar du information om kärlen och tömningen.

Soptömning vid helgdagar

Vi hämtar dina sopor på ordinarie tömningsdag, även om det är en afton eller en röd dag.

Ställ fram kärlen på tömningsdagen

Ställ ut kärlen vid tomtgräns senast klockan 06:00 på tömningsdagen. Tänk på att placera dem så att sophämtaren enkelt kan ta det med sig. Hjulen och handtagen ska peka utåt mot sopbilen. Passagen från kärl till sopbil ska vara fri. Läs mer om hur du placerar dina avfallskärl.

När tömmer ni hos mig?

Se information här.

Tillfälliga hämtningsplatser vid trafikstörningar

När vädret ställer till det på vägarna så att sopbilarna inte tar sig fram kan vi ställa upp tillfälliga hämtningsplatser i drabbade områden.

Läs mer om tillfälliga hämtningsplatser via denna länk.

Matavfall och bruna påsar

Se information via denna länk.

Välj rätt storlek på kärlen

Ett standardpaket innehåller ett grönt kärl på 190 liter för hushållsavfall, och ett brunt kärl på 140 liter för matavfall.

Om du föredrar ett större grönt kärl kan du välja ha ha ett på 370 liter.
Du ser på fakturan från oss vilken storlek du har.

Här ser du prislistan för de olika storlekarna.
Du kan enkelt byta storlek på ditt kärl genom att skicka oss ett meddelande.

Ändra tömningsintervall

Om du inte fyller ditt kärl för restavfall kan det vara en god idé att ha tömning mer sällan. Det bruna kärlet för matavfall töms däremot alltid varannan vecka. För det gröna kärlet kan du välja mellan att ha tömning varannan, var fjärde, var sjätte eller var åttonde vecka. Om du inte gör ett val så tömmer vi varannan vecka. Priserna för de olika alternativen ser du i aktuell prislista.

Länk till formulär där du ändrar ditt hämtningsintervall.

Dela kärl med grannen

Om du inte har så mycket avfall att det fyller ett kärl kan det vara en god idé att dela med grannen. Läs mer här.

Uppehåll och befrielse från avfallshämtning

I vissa fall beviljas uppehåll i avfallshämtningen. Ansökan görs via denna blankett. 

Uppehåll kan beviljas om fastigheten inte används under en längre sammanhängande tid (minst fyra månader). Anledningen kan vara renovering, försäljning eller att du är bortrest. Uppehåll beviljas för högst ett år i taget.

Total befrielse från avfallshämtning för bebodd fastighet hanteras av Miljökontoret. Gå direkt till Miljökontoret.