Gör din flyttanmälan här

När du ska flytta behöver du anmäla det till oss så att vi kan hjälpa dig med dina avtal. Gör din flyttanmälan senast 30 dagar innan flytt.

Viktigt att känna till:

  • När du flyttar ska en slutavläsning registreras dagen du flyttar ut. Du behöver slutavläsa vatten och fjärrvärme. Elmätaren är fjärravläst.
  • Elen kan brytas redan tidigt på förmiddagen på angiven flyttdag. Ange därför dagen då frånkoppling kan ske som flyttdag.
  • Stäng inte av strömmen till din mätare. Vi fjärravläser mätarställningen när du flyttar och stänger därefter av strömmen om ny kund saknas.

Ut- och inflyttning inom Karlskoga och Storfors

Anmäl ut- och inflyttning när du flyttar från en bostad till en annan inom Karlskoga eller Storfors. 

Utflyttning

Anmäl utflyttning när du flyttar ut från en bostad och inte ska ha något nytt abonnemang i Karlskoga eller Storfors.

Inflyttning

Anmäl inflyttning när du flyttar till en bostad i Karlskoga eller Storfors och inte tidigare har ett abonnemang.