Min elmätare

Din elmätare är fjärravläst vilket innebär att vi som nätägare kan läsa av din mätare från distans. Faktureringen sker utifrån avlästa mätvärden.

Med en fjärravläst mätare faktureras du som kund efter exakt det du har förbrukat. Du betalar alltså för den verkliga förbrukningen och inte den beräknade förbrukningen.

I stort sett alla elmätare har bytts ut under de senaste åren och de nya mätarna uppfyller regeringens krav på timmätning som börjar gälla 2025. Förutom timmätning har mätaren även ett användargränssnitt som gör det möjligt för kunden att själv ta del av sina uppgifter. Mätarna skapar också bättre förutsättningar för energieffektivisering och är förberedda för smarta-hem-tjänster. 

Elmätare installerade från och med hösten 2019

Här finns beskrivningar/manualer till din mätare:

Enfas

Trefas

Till- och frånkoppling (gäller samtliga mätare)

Elmätare installerade före hösten 2019

Displayen på din elmätare växlar från energi till effekt var femtonde sekund. Energiförbrukningen räknas från dagen då mätaren sattes upp och effektförbrukningen varierar hela tiden beroende på hur mycket som belastas hemma hos dig just nu. 

Informationsbild elmätare