Priser

Avfallsinsamlingen i Karlskoga och Storfors utförs av Renhållningsbolaget i Mellansverige AB på uppdrag av de båda kommunerna.

Prislistan gäller från 2024-01-01 och är fastställd av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun 2023-12-12 och i kommunfullmäktige i Storfors 2023-11-02.

Länk till avfallstaxa 2024 - Karlskoga (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Länk till avfallstaxa 2024 - Storfors (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Prisexempel 

Här är ett urval av de vanligaste alternativen. Priserna avser grundavgift samt hämtningsavgift inklusive moms för en- och tvåbostadshus. Den kompletta prislistan finns i länk ovan.

Grundpaket
190 L grönt kärl + 140 L brunt kärl
Avgift kr/år inkl moms
Tömning av båda kärlen en gång varannan vecka                         3 510

 

Stort paket
370 L grönt kärl + 140 L brunt kärl
Avgift kr/år inkl moms
Tömning av båda kärlen en gång varannan vecka                         6 360


Om du inte fyller hela kärlet kan du välja att ha mer sällan tömning av det gröna kärlet för restavfall. Det bruna kärlet för matavfall töms dock alltid varannan vecka. 

Mer sällan tömning av det gröna 190 L kärlet
Tömning av 140 L brunt kärl varannan vecka
Avgift kr/år inkl moms
190 L kärl var fjärde vecka 2 010
190 L kärl var sjätte vecka 1 810
190 L kärl var åttonde vecka 1 660


Du kan även lämna ditt sorterade grovavfall på Mosseruds återvinningsanläggning och Storfors återvinningscentral utan kostnad.