Priser

Avfallsinsamlingen i Karlskoga och Storfors utförs av Renhållningsbolaget i Mellansverige AB på uppdrag av de båda kommunerna.

Prislistan gäller från 2021-01-01 och är fastställd av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun 2020-11-10 (KF § 170) och i kommunfullmäktige i Storfors 2020-11-26 (KF § 89).

Länk till avfallstaxa 2021 - Karlskoga

Länk till avfallstaxa 2021 - Storfors

Prisexempel

Här är ett urval av de vanligaste alternativen. Den kompletta prislistan finns i länk ovan.

Grundpaket
190 L grönt kärl + 140 L brunt kärl
Avgift kr/år inkl moms
Tömning av båda kärlen en gång varannan vecka                         3 175

 
Om du inte fyller hela kärlet kan du välja att ha mer sällan tömning av det gröna kärlet för restavfall. Det bruna kärlet för matavfall töms dock alltid varannan vecka. 

Mer sällan tömning av det gröna 190 L kärlet
Tömning av 140 L brunt kärl varannan vecka
Avgift kr/år inkl moms
190 L kärl var fjärde vecka 2 000
190 L kärl var sjätte vecka 1 700
190 L kärl var åttonde vecka 1 400


Du kan även lämna ditt sorterade grovavfall på Mosseruds återvinningsanläggning och Storfors återvinningscentral utan kostnad.