Priser

Avfallsinsamlingen i Karlskoga och Storfors utförs av Renhållningsbolaget i Mellansverige AB på uppdrag av de båda kommunerna.

Ny prislista gäller från 2022-02-01 och är fastställd av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun 2021-12-14 (KF §204) och i kommunfullmäktige i Storfors 2021-12-16 (KF §120).

Länk till avfallstaxa 2022 - Karlskoga

Länk till avfallstaxa 2022 - Storfors

Prisexempel 

Här är ett urval av de vanligaste alternativen. Den kompletta prislistan finns i länk ovan.

Grundpaket
190 L grönt kärl + 140 L brunt kärl
Avgift kr/år inkl moms
Tömning av båda kärlen en gång varannan vecka                         3 215

 

Stort paket
370 L grönt kärl + 140 L brunt kärl
Avgift kr/år inkl moms
Tömning av båda kärlen en gång varannan vecka                         5 800


Om du inte fyller hela kärlet kan du välja att ha mer sällan tömning av det gröna kärlet för restavfall. Det bruna kärlet för matavfall töms dock alltid varannan vecka. 

Mer sällan tömning av det gröna 190 L kärlet
Tömning av 140 L brunt kärl varannan vecka
Avgift kr/år inkl moms
190 L kärl var fjärde vecka 2 040
190 L kärl var sjätte vecka 1 735
190 L kärl var åttonde vecka 1 430


Du kan även lämna ditt sorterade grovavfall på Mosseruds återvinningsanläggning och Storfors återvinningscentral utan kostnad.