Priser

Avfallsinsamlingen i Karlskoga och Storfors utförs av Renhållningsbolaget i Mellansverige AB på uppdrag av de båda kommunerna.

Prislistan gäller från 2020-07-01 och är fastställd av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun den 16 juni 2020 (KF § 101) och i kommunfullmäktige i Storfors den 25 juni 2020 (KS § 92).

Länk till avfallstaxa 2020-2
   

Grundpaket
Sophämtning i tätort 190 L grönt + 140 L brunt kärl
Avgift kr/år inkl moms
Hämtning en gång varannan vecka 2 775


Du kan även lämna ditt sorterade grovavfall på Mosseruds återvinningsanläggning och Storfors återvinningscentral utan kostnad.