Avfall & Återvinning

Priser

Avfallsinsamlingen i Karlskoga och Storfors utförs av Renhållningsbolaget i Mellansverige AB på uppdrag av de båda kommunerna.

Prislistan gäller från 2019-01-01 och är fastställd av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun, KF §153 2018-11-13

Länk till avfallstaxa 2019

Ny prislista gäller från 2020-01-01 och är fastställd av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun den 12 november 2019 (KF § 185) och i kommunfullmäktige i Storfors den 14 november 2019 (KF § 191).

Länk till avfallstaxa 2020
   

Grundpaket
Sophämtning i tätort 190 L grönt + 140 L brunt kärl
Avgift kr/år inkl moms
Hämtning en gång varannan vecka (2019) 2 600
Hämtning en gång varannan vecka (2020) 2 665


Du kan dessutom utan kostnad lämna ditt sorterade grovavfall på Mosseruds återvinningsanläggning och Storfors återvinningscentral.