Riktlinjer för vår sponsring

Vår sponsring ska bidra till hållbara aktiviteter, skapa positiv energi och mötesplatser för Karlskogaborna. Den ska stärka vårt varumärke och vår relation med kunder och medarbetare.

Vi vill sprida vårt engagemang inom olika områden, såsom idrott, kultur och evenemang.

Vi skiljer på sponsring, samarbete och gåvor.

Sponsring

Karlskoga Energi & Miljö vill bidra till en hållbar framtid för kommande generationer och det ska genomsyras i vårt sponsringsarbete. Det innebär att vi ger stöd till föreningar och organisationer som tänker mer hållbart och gör något bra för vår gemensamma framtid. 

Vi tar beslut bland annat utifrån hur föreningen/organisationen arbetar med följande frågor:

 • jämställdhet

 • integration

 • mobbning, diskriminering och kränkande särbehandling

 • minskad miljöpåverkan

Sponsringen ska ske på affärsmässiga grunder med tydligt definierade motprestationer som bidrar till att stärka Karlskoga Energi & Miljös varumärke. Den ska ge värden till båda parter.

Eftersom vi är en av initiativtagarna till barn- och ungdomsprojektet Karlskoga-andan så ser vi gärna att de föreningar vi sponsrar ska bidra med ledare vid projektets aktiviteter vid ett antal tillfällen under året. Det finns alltid anställda ledare på plats så föreningarnas ledare är aldrig ensamt ansvariga, de fungerar som en extra resurs och ger barnen en naturlig koppling till föreningslivet.

Föreningar och organisationer är välkomna att ansöka årsvis. Eftersom vi har en begränsad budget gör vi alltid ett urval av inkomna ansökningar. Det betyder att alla sökande tyvärr inte kan få sponsring även om de uppfyller kriterierna.

Sponsringen ska:

 • stödja föreningar och organisationer i Karlskoga med omnejd.

 • stämma överens med vårt brand statement: ”På hållbar väg. Tillsammans.”

 • vara väl balanserad ur ett jämställdhetsperspektiv.

 • innehålla ett konkret innehåll och regleras i ett skrivet avtal.

Vi tackar nej till:

 • enskilda personer.

 • föreningars enskilda lag.

 • föreningar och organisationer med religiös och politisk inriktning.

 • aktiviteter som kan uppfattas som oetiska eller skadliga för miljön.

Samarbeten

Ett samarbete innebär ett mer omfattande åtagande än sponsring. Det kan vara ett långsiktigt projekt inom områdena social eller ekologisk hållbarhet, eller ett tillfälligt samarbete med en arrangör av ett evenemang i Karlskoga.

Gåvor

Gåvor ges till samhällsnyttiga verksamheter, välgörenhetsorganisationer och liknande utan krav på större motprestation.

Ansökan

Alla ansökningar görs via ett digitalt formulär på vår hemsida.
Ansökningstiden inför 2022 är avslutad. Under hösten 2022 öppnar vi upp för ansökningar till 2023. 

Har du frågor? Välkommen att maila till sponsring@karlskogaenergi.se.

Besked

Vi meddelar alla ansökande via mail senast under december månad.

Välkommen med er ansökan!