Driftstatus

Förläggning av ny elkabel längs Brickegårdsvägen

Vi förlägger en ny elkabel i mark från fördelningsstationen norr om Stackfallsvägen till Moelvens anläggning i Valåsen. Arbetet görs för att säkerställa elförsörjningen i Karlskoga. Vi samförlägger även fiberdukt för Karlskogas stadsnät. Under tiden för arbetet kan lokala strömavbrott förekomma, det kan också vara begränsad framkomlighet för trafiken i området. Arbetet förväntas pågå mellan vecka 32 – 40.

Planerat driftavbrott på stadsnätet 16 oktober

På grund av underhållsarbete kan störningar ske i områdena Stråningstorp, Gottebol, Linnebäck, Stonehill, Stråbergsmyren, Östervik, Skrantafallet, Ekeby, Kilsta Industriområde, Odlingen, Södra Karlberg (söder om Flygfältsvägen), samt del av Häsängen. Detta kan medföra begränsad/ingen tillgänglighet, under tiden för avbrottet.

När: 2019-10-16 kl 02:00-06:00

Planerat driftavbrott fjärrvärme

Tisdagen den 3 oktober stänger vi av fjärrvärmen till Storängens handelsområde för att utföra kopplingsarbeten på den nya fjärrvärmeledningen mellan Karlskoga och Degerfors. Berörda fastighetsägare meddelas med brev.

Mosseruds öppettider

Måndag-fredag: 7.00-18.00
Lördag-söndag: 9.00-14.00
 

Fråga oss

Undrar du över något?
Kontakta oss och ställ din fråga.
  

Förändrad elnätstaxa

Från 1 augusti 2023 sker förändringar i strukturen av elnätstaxan.