Driftstatus

Planerat servicefönster Internetkapacitet företag

Med anledning av kapacitetshöjande åtgärder i Karlskogas stadsnät sker ett driftavbrott den 15 februari. Detta påverkar internettjänster för företag och medför begränsad/ingen tillgänglighet under tiden för avbrottet.

När 2023-02-15 klockan 00:00-01:00

Mosseruds öppettider

Måndag-fredag: 7.00-18.00
Lördag-söndag: 9.00-14.00

Fråga oss

Undrar du över något?
Kontakta oss och ställ din fråga.

Elprisstöd

Här hittar du information om de båda elprisstöden som finns presenterade och ska utbetalas under 2023.