Driftstatus

Förläggning av elkabel vid Flottnäset

Vi förlägger en ny elkabel i mark från fördelningsstationen norr om Stackfallsvägen till Moelvens anläggning i Valåsen. Arbetet görs för att säkerställa elförsörjningen i Karlskoga. Vi samförlägger även fiberdukt för Karlskogas stadsnät. Under tiden för arbetet kan lokala strömavbrott förekomma, det kan också vara begränsad framkomlighet för trafiken i området. Arbetet förväntas pågå mellan vecka 44-51.

Grävning för fiber på Körvägen, Valåsen

Måndagen den 13 november börjar vi gräva för fiber på Körvägen. Samtidigt sker byte av gatubelysning. Under tiden för arbetet gäller stoppförbud på gatan. Arbetet beräknas pågå till den sista november. 

Pantautomaten på Mosserud ur funktion

Just nu är pantautomaten på Mosserud ur funktion. Vi väntar på service och hoppas att den snart ska vara igång igen.

Mosseruds öppettider

Måndag-fredag: 7.00-18.00
Lördag-söndag: 9.00-14.00
 

Fråga oss

Undrar du över något?
Kontakta oss och ställ din fråga.
  

Följ ditt elpris

Här är en snabblänk för dig som har Karlskoga Klok eller Karlskoga Rörligt och vill se ditt elpris.