Vad händer om jag inte väljer ett elavtal?

Om du flyttar till en ny bostad inom Karlskoga och inte aktivt väljer ett elavtal så får du automatiskt ett anvisat avtal hos oss.

För att få el till din bostad behöver du ha två avtal:

1. Ett elnätsavtal med det företag som äger elnätet där du bor. I Karlskoga äger vi nätet. Det innebär att du betalar en elnätsavgift till oss och vi ser till att elen kan distribueras till din bostad.

2. Ett elhandelsavtal med det företag du vill köpa din el av. Här betalar du för den el som du använder, och du kan själv välja vilken typ av elavtal du vill ha och hos vilken elleverantör du vill handla.

Om du inte själv väljer ett elhandelsavtal så får du automatiskt vårt anvisade avtal med rörligt pris