Anslutningsavgifter elnät

Om du bygger nytt hus eller flyttar in i en fastighet utan indragen el behöver du beställa en ny permanent elanslutning.

För elanslutningen utgår en engångsavgift som bestäms av vilken storlek på säkring du väljer.

Anslutningsavgifter

I stadsplanerat område

Säkringsstorlek Anslutningsavgift kr
exklusive moms
Anslutningsavgift kr
inklusive moms
16 - 25 A 30 000 37 500
35 – 63 A 47 000 58 750
80 – 100 A 88 000 110 000
125 – 160 A 114 000 142 500
200 A 145 000 181 250
> 200 A 145 000 + tillägg* 181 250 + tillägg*

 
*Vid säkringsstorlek över 200 A tillkommer 600 kronor exkl moms (750 kr inkl moms) per ampere överstigande 200.
 

Utanför stadsplanerat område
Vid nyanslutning utanför stadsplanerat område tas engångsavgiften ut enligt Energimarknadsinspektionens schablonmodell:
(https://ei.se/sv/for-energikonsument/el/Elnat/anslutningsavgift/).

Kontakta oss för offert.

 

Avgifter för tillfälliga elanslutningar
Vi sköter in- och urkopplingar för tillfälliga elanslutningar. Kunden står för fördelningscentral och Karlskoga Energi & Miljö ombesörjer in- och urkoppling samt montage av mätare.

  Exklusive moms Inklusive moms
In- och urkoppling av fördelningscentral 16-63A 4 000 kr 5 000 kr
In- och urkoppling av fördelningscentral 80-250A 6 400 kr 8 000 kr
In- och urkoppling av fördelningscentral 315A* 9 600 kr 12 000 kr
*Över 315A tillkommer 40 kr/ampere