Biogasbolaget i Mellansverige AB

Biogasbolaget i Mellansverige AB är ett bolag som är samägt av Karlskoga, Örebro och Kumla kommuner. Produktionsanläggningen ligger i Gottebol i Karlskoga.

logotyp

Anläggningens kapacitet är 48 GWh fordonsgas per år vilket motsvarar fem miljoner liter bensin. Restprodukten biogödsel återförs till odlingsmarkerna. Vår biogödsel är KRAV-certifierad

Som kommuninvånare bidrar du till produktionen av biogas genom att källsortera ditt matavfall. Vi använder matavfall från Karlskoga och många andra närliggande kommuner. Vi använder även avfall från slakteri- och livsmedelsindustrin som råvara.

Genom en lokal produktion där regionens resurser tas tillvara är biogasen ett av de mest miljövänliga drivmedlen. 

Samverkansprojekt

Biogasbolaget har varit en del i det nationella samverkansprojektet "Projekt nationell biogasstrategi" sedan starten 2014. Syftet med projektet har bland annat varit att öka kunskapen på marknaden om biogas som resurs och hur biogasen kan bidra till målen inom flertalet politikområden.

Läs mer om projektet här. 

Biogasbolagets styrelse

Se information om styrelsen via denna länk