Priser och avtalsvillkor

Prislistan gäller från 2023-08-01.

Mervärdesskatt (moms) är för närvarande 25 %. Beloppen är avrundade.

Högspänning

Elsäkerhetsverkets avgifter avser 2023.

 
 Specifikation Avgift
Exkl moms  Inkl moms
Fast nätavgift, kronor/år 24 900 31 125
Rörlig nätavgift, öre per kWh 6,20 7,75
Effektavgift, kronor/kW, januari-december (se nedan) 33,40 41,75
Effektavgift hög, kronor/kW (jan-mars, nov-dec) - (se nedan) 52,90 66,13
Elberedskapsavgift till Beredskapsmyndigheten,  kronor/år 2 129 2 661
Elsäkerhetsavgift till Elsäkerhetsverket kronor/år 905 1 131
Nätövervakningsavgift, kronor/år 870 1 088

Länk till information om högspänningsavtal

Räknesnurra 2023 för högspänning effekt-kunder 

Lågspänning, effekt (80A och uppåt)

Specifikation
 

Avgift
Exkl.moms  Inkl.moms 
Fast nätavgift, kronor per år 13 602 17 002,50
Rörlig nätavgift, öre per kWh 14,40 18,00
Effektavgift, kronor/kW (jan-dec) 39,20 49,00
Effektavgift hög, kronor/kW (jan-mars, nov-dec) 66,70 83,38

 
Räknesnurra 2023 för lågspänning effekt-kunder

Effekttariff, säkringsstorlek 25-63 A

Specifikation

Avgift
Exkl.moms  Inkl.moms 
Huvudsäkring, 35 A 6 365  7 956,25 
Huvudsäkring, 50 A 8 995  11 243,75 
Huvudsäkring, 63 A 11 656  14 570,00 
Gemensamma delar    
Rörlig nätavgift, öre per kWh 14,40 18,00
Effektavgift, kronor/kW (jan-dec) 39,20 49,00
Effektavgift hög, kronor/kW (jan-mars, nov-dec) 66,70 83,38


Räknesnurra 2023 för kunder med effekttariff säkringsstorlek 35 A
Räknesnurra 2023 för kunder med effekttariff säkringsstorlek 50 A
Räknesnurra 2023 för kunder med effekttariff säkringsstorlek 63 A

Vilande abonnemang

 

 Specifikation

Avgift, kronor per år
Exkl.moms  Inkl.moms 
 Vilande abonnemang 800 1000 


Om du har ett pågående abonnemang där ingen el behövs under en tid kan du byta till ett vilande abonnemang. Årsavgiften är 1000 kronor inklusive moms per år och ingen energiförbrukning är tillåten. Ett vilande abonnemang måste löpa minst ett år och kan löpa max fem år. Helårsavgift tas ut även om abonnemanget återaktiveras i förtid. Vid återanslutning efter fem år ses det som nyanslutning enligt då gällande taxa. 

Normaltariff N1, lägenhet 16 A

 

 Specifikation

Avgift
Exkl.moms  Inkl.moms 
 Fast nätavgift, kronor/år 2 290 2 862,50
 Rörlig nätavgift, öre per kWh 14,40  18,00 


Normaltariff N3, rörlig nätavgift

 Specifikation Avgift
Exkl.moms  Inkl.moms 
 Huvudsäkring, 16 - 63 A, öre per kWh 14,40  18,00 

  

Normaltariff N3, fast nätavgift

 Specifikation Avgift, kronor per år
 Exkl.moms  Inkl.moms 
 Huvudsäkring, 16 A 4 917  6 146,25 
 Huvudsäkring, 20 A  7 444  9 305,00 
 Huvudsäkring, 25 A  10 362  12 952,50 

 

Gemensamma avgifter för lågspänning 

Elsäkerhetsverkets avgifter avser 2023.

 Specifikation Avgift, kronor per år
Exkl. moms  Inkl. moms 
 Elberedskapsavgift till Beredskapsmyndigheten 39,20  49,00 
 Elsäkerhetsavgift till Elsäkerhetsverket 11,10  13,88 
 Nätövervakningsavgift

4,35 

5,43 

 

Omvandling från säkringsstorlek till effekt

Säkring (A) Effekt (kW)
16 10
20 13
25 17
35 23
50 33
63 42
80 53
100 67
125 83
160 107
200 133