Elnät

Priser och avtalsvillkor

Prislistan gäller från 2019-01-01.
Mervärdesskatt (moms) är för närvarande 25 %. Beloppen är avrundade.

I arkivet på denna sida kan följa prisutvecklingen från tidigare prislistor.

Högspänning

 

 Specifikation

Avgift

Exkl moms  Inkl moms  
 Rörlig nätavgift, öre per kWh 4,40  5,50 
 Fast nätavgift, kronor per år 15 600  19 500 
 Elberedskapsavgift till Beredskapsmyndigheten, kronor per år 2 447  3 059 
 Elsäkerhetsavgift till Elsäkerhetsverket kronor per år  750  936 
 Nätövervakningsavgift, kronor per år 600  750 
 Abonnemangsavgift, kronor per kW och år  212  265 
 Uttagsavgift / effektavgift, kronor per kW och år  300  375 

Effektavgiften preliminärfaktureras under året. Avstämning sker sedan efter årets slut. Avgiften beräknas på det högsta månadsvärdet under perioden januari-mars och november-december.

Länk till högspänningsavtal

Lågspänning, effekt

 Specifikation
 Säkring större än 63A. Under månaden högsta effekt. 

Avgift
Exkl.moms  Inkl.moms 
 Rörlig nätavgift, öre per kWh 7,20  9,00 
 Fast nätavgift, kronor per år 9 280  11 600 
 Effektavgift, kronor/kW (jan-dec) 38,00 48,00
 Effektavgift hög, kronor/kW (jan-mars, nov-dec) 52,00 65,00

 
Länk till information gällande månadsavstämning

Räknesnurra för lågspänning effekt-kunder

Länk till införande av effekttariff för flera kunder

 

Normaltariff N1, lägenhet

 

 Specifikation

Avgift

Exkl.moms 

Inkl.moms 
 Rörlig nätavgift, öre per kWh 13,60  17,00 
 Fast nätavgift, kronor per år 1 336  1 670 

 

Normaltariff N3, rörlig nätavgift

 Specifikation Avgift

Exkl.moms 

Inkl.moms 
 Huvudsäkring, 16 - 200 A, öre per kWh 13,60  17,00 

  

Normaltariff N3, fast nätavgift

 Specifikation

Avgift, kronor per år

 Exkl.moms 

Inkl.moms 
 Huvudsäkring, 16 A 3 100  3 875 
 Huvudsäkring, 20 A  4 616  5 770 
 Huvudsäkring, 25 A  6 568  8 210 
 Huvudsäkring, 35 A 9 992  12 490 
 Huvudsäkring, 50 A 14 152  17 690 
 Huvudsäkring, 63 A 17 852  22 315 
 Huvudsäkring, 80 A - 200 A har ersatts av lågspänning effektavgift. Se mer information under priser   lågspänning, effekt ovan.   

 
Länk till information om Lantbrukstaxa och dess upphörande

 

Gemensamma avgifter för lågspänning 

 Specifikation Avgift, kronor per år
Exkl. moms  Inkl. moms 
 Elberedskapsavgift till Beredskapsmyndigheten 45,00  56,25 
 Elsäkerhetsavgift till Elsäkerhetsverket 9,50  11,88 
 Nätövervakningsavgift

3,00 

3,75 

 

Omvandling från säkringsstorlek till effekt

Säkring (A) Effekt (kW)
16 10
20 13
25 17
35 23
50 33
63 42
80 53
100 67
125 83
160 107
200 133