Priser och avtalsvillkor

Prislistan gäller från 2021-01-01.

Mervärdesskatt (moms) är för närvarande 25 %. Beloppen är avrundade.

Högspänning

Elsäkerhetsverkets avgifter för 2021 är ännu ej fastslagna. Priser nedan avser 2020.*

 

 Specifikation

Avgift

Exkl moms  Inkl moms  
 Rörlig nätavgift, öre per kWh 4,70 5,88
 Fast nätavgift, kronor/år 16 720 20 900
 Elberedskapsavgift till Beredskapsmyndigheten, kronor/år* 2 129 2 661
 Elsäkerhetsavgift till Elsäkerhetsverket kronor/år * 820 1 025
 Nätövervakningsavgift, kronor/år* 870 1 188
 Abonnemangsavgift, kronor/kW och år (se info nedan) 18,8 23,50
 Effektavgift, kronor/kW, januari-december (se nedan) 18,8 23,50
Effektavgift hög, kronor/kW (jan-mars, nov-dec) - (se nedan) 25,1 31,38

Länk till information gällande månadsavstämning högspänning

Länk till högspänningsavtal

Räknesnurra för högspänning effekt-kunder

Se prislista för 2020 här

Lågspänning, effekt

 Specifikation
 Säkring större än 63A. Under månaden högsta effekt. 

Avgift
Exkl.moms  Inkl.moms 
 Rörlig nätavgift, öre per kWh 7,63 9,54
 Fast nätavgift, kronor per år 9 930 12 412
 Effektavgift, kronor/kW (jan-dec) 39,70 49,62
 Effektavgift hög, kronor/kW (jan-mars, nov-dec) 57,50 71,88

 
Länk till information gällande månadsavstämning

Räknesnurra för lågspänning effekt-kunder

Vilande abonnemang

 

 Specifikation

Avgift, kronor per år

Exkl.moms 

Inkl.moms 
 Vilande abonnemang 800 1000 

Om du har ett pågående abonnemang där ingen el behövs under en tid kan du byta till ett vilande abonnemang. Årsavgiften är 1000 kronor inklusive moms per år och ingen energiförbrukning är tillåten. Ett vilande abonnemang måste löpa minst ett år och kan löpa max fem år. Helårsavgift tas ut även om abonnemanget återaktiveras i förtid. Vid återanslutning efter fem år ses det som nyanslutning enligt då gällande taxa. 

Normaltariff N1, lägenhet 16 A

 

 Specifikation

Avgift

Exkl.moms 

Inkl.moms 
 Rörlig nätavgift, öre per kWh 14,77  18,46 
 Fast nätavgift, kronor per år 1 460  1 825 

 

Normaltariff N3, rörlig nätavgift

 Specifikation Avgift

Exkl.moms 

Inkl.moms 
 Huvudsäkring, 16 - 200 A, öre per kWh 14,77  18,46 

  

Normaltariff N3, fast nätavgift

 Specifikation

Avgift, kronor per år

 Exkl.moms 

Inkl.moms 
 Huvudsäkring, 16 A 3 390  4 237,50 
 Huvudsäkring, 20 A  5 046  6 307,50 
 Huvudsäkring, 25 A  7 182  8 977,50 
 Huvudsäkring, 35 A 10 927  13 658,75 
 Huvudsäkring, 50 A 15 480  19 350,00 
 Huvudsäkring, 63 A 19 521  24 401,25 
 Huvudsäkring, 80 A - 200 A har ersatts av lågspänning effektavgift. Se mer information under priser   lågspänning, effekt ovan.   

 

Gemensamma avgifter för lågspänning 

Elsäkerhetsverkets avgifter för 2021 är ännu ej fastslagna. Priser nedan avser 2020. 

 Specifikation Avgift, kronor per år
Exkl. moms  Inkl. moms 
 Elberedskapsavgift till Beredskapsmyndigheten 39,20  49,00 
 Elsäkerhetsavgift till Elsäkerhetsverket 10,20  12,75 
 Nätövervakningsavgift

4,35 

5,43 

 

Omvandling från säkringsstorlek till effekt

Säkring (A) Effekt (kW)
16 10
20 13
25 17
35 23
50 33
63 42
80 53
100 67
125 83
160 107
200 133