Elnät

Priser och avtalsvillkor

Prislistan gäller från 2020-01-01 (prislistan är under bearbetning).

Se prislista för 2019 här. 

Mervärdesskatt (moms) är för närvarande 25 %. Beloppen är avrundade.

Högspänning

 

 Specifikation

Avgift

Exkl moms  Inkl moms  
 Rörlig nätavgift, öre per kWh 4,40  5,50 
 Fast nätavgift, kronor/år 15 600  19 500 
 Elberedskapsavgift till Beredskapsmyndigheten, kronor/år 2 447  3 059 
 Elsäkerhetsavgift till Elsäkerhetsverket kronor/år  750  936 
 Nätövervakningsavgift, kronor/år 600  750 
 Abonnemangsavgift, kronor/kW och år (se info nedan) xx xx 
 Effektavgift, kronor/kW, januari-december (se nedan) xx xx
Effektavgift hög, kronor/kW (jan-mars, nov-dec) - (se nedan) xx xx

Länk till information gällande månadsavstämning högspänning

Länk till högspänningsavtal

Lågspänning, effekt

 Specifikation
 Säkring större än 63A. Under månaden högsta effekt. 

Avgift
Exkl.moms  Inkl.moms 
 Rörlig nätavgift, öre per kWh 7,30  9,125 
 Fast nätavgift, kronor per år 9 500  11 875 
 Effektavgift, kronor/kW (jan-dec) 38,00 48,00
 Effektavgift hög, kronor/kW (jan-mars, nov-dec) 55,00 68,75

 
Länk till information gällande månadsavstämning

Räknesnurra för lågspänning effekt-kunder

Länk till införande av effekttariff för flera kunder

 

Normaltariff N1, lägenhet 16 A

 

 Specifikation

Avgift

Exkl.moms 

Inkl.moms 
 Rörlig nätavgift, öre per kWh 13,80  17,25 
 Fast nätavgift, kronor per år 1 364  1 705 

 

Normaltariff N3, rörlig nätavgift

 Specifikation Avgift

Exkl.moms 

Inkl.moms 
 Huvudsäkring, 16 - 200 A, öre per kWh 13,80  17,25 

  

Normaltariff N3, fast nätavgift

 Specifikation

Avgift, kronor per år

 Exkl.moms 

Inkl.moms 
 Huvudsäkring, 16 A 3 168  3 960 
 Huvudsäkring, 20 A  4 716  5 895 
 Huvudsäkring, 25 A  6 712  8 390 
 Huvudsäkring, 35 A 10 212  12 765 
 Huvudsäkring, 50 A 14 468  18 085 
 Huvudsäkring, 63 A 18 244  22 805 
 Huvudsäkring, 80 A - 200 A har ersatts av lågspänning effektavgift. Se mer information under priser   lågspänning, effekt ovan.   

 

Gemensamma avgifter för lågspänning 

 Specifikation Avgift, kronor per år
Exkl. moms  Inkl. moms 
 Elberedskapsavgift till Beredskapsmyndigheten 45,00  56,25 
 Elsäkerhetsavgift till Elsäkerhetsverket 9,50  11,88 
 Nätövervakningsavgift

3,00 

3,75 

 

Omvandling från säkringsstorlek till effekt

Säkring (A) Effekt (kW)
16 10
20 13
25 17
35 23
50 33
63 42
80 53
100 67
125 83
160 107
200 133