Priser och avtalsvillkor

Prislistan gäller från 2023-01-01.

Mervärdesskatt (moms) är för närvarande 25 %. Beloppen är avrundade.

Högspänning

Elsäkerhetsverkets avgifter avser 2023.

 

 Specifikation

Avgift

Exkl moms  Inkl moms
 Rörlig nätavgift, öre per kWh 5,45 6,81
 Fast nätavgift, kronor/år 19 475 24 344
 Elberedskapsavgift till Beredskapsmyndigheten,  kronor/år 2 129 2 661
 Elsäkerhetsavgift till Elsäkerhetsverket kronor/år 905 1 131
 Nätövervakningsavgift, kronor/år 870 1 088
 Abonnemangsavgift, kronor/kW och år (se info nedan) 21,65 27,06
 Effektavgift, kronor/kW, januari-december (se nedan) 21,65 27,06
Effektavgift hög, kronor/kW (jan-mars, nov-dec) - (se nedan) 28,40 33,25

Länk till information om högspänningsavtal

Räknesnurra 2023 för högspänning effekt-kunder 

Lågspänning, effekt

 Specifikation
Säkring större än 63A. Under månaden högsta effekt. 

Avgift
Exkl.moms  Inkl.moms 
 Rörlig nätavgift, öre per kWh 8,85 11,06
 Fast nätavgift, kronor per år 11 585 14 481,25
 Effektavgift, kronor/kW (jan-dec) 46,00 57,50
 Effektavgift hög, kronor/kW (jan-mars, nov-dec) 66,00 82,50

 
Räknesnurra 2023 för lågspänning effekt-kunder

Vilande abonnemang

 

 Specifikation

Avgift, kronor per år

Exkl.moms 

Inkl.moms 
 Vilande abonnemang 800 1000 

Om du har ett pågående abonnemang där ingen el behövs under en tid kan du byta till ett vilande abonnemang. Årsavgiften är 1000 kronor inklusive moms per år och ingen energiförbrukning är tillåten. Ett vilande abonnemang måste löpa minst ett år och kan löpa max fem år. Helårsavgift tas ut även om abonnemanget återaktiveras i förtid. Vid återanslutning efter fem år ses det som nyanslutning enligt då gällande taxa. 

Normaltariff N1, lägenhet 16 A

 

 Specifikation

Avgift

Exkl.moms 

Inkl.moms 
 Rörlig nätavgift, öre per kWh 17,22  21,52 
 Fast nätavgift, kronor per år 1 707  2 134 

 

Normaltariff N3, rörlig nätavgift

 Specifikation Avgift

Exkl.moms 

Inkl.moms 
 Huvudsäkring, 16 - 63 A, öre per kWh 17,22  21,52 

  

Normaltariff N3, fast nätavgift

 Specifikation

Avgift, kronor per år

 Exkl.moms 

Inkl.moms 
 Huvudsäkring, 16 A 3 955  4 944 
 Huvudsäkring, 20 A  5 880  7 350 
 Huvudsäkring, 25 A  8 368  10 460 
 Huvudsäkring, 35 A 12 670  15 838 
 Huvudsäkring, 50 A 18 038  22 548 
 Huvudsäkring, 63 A 22 710  28 388 

 

Gemensamma avgifter för lågspänning 

Elsäkerhetsverkets avgifter avser 2023.

 Specifikation Avgift, kronor per år
Exkl. moms  Inkl. moms 
 Elberedskapsavgift till Beredskapsmyndigheten 39,20  49,00 
 Elsäkerhetsavgift till Elsäkerhetsverket 11,10  13,88 
 Nätövervakningsavgift

4,35 

5,43 

 

Omvandling från säkringsstorlek till effekt

Säkring (A) Effekt (kW)
16 10
20 13
25 17
35 23
50 33
63 42
80 53
100 67
125 83
160 107
200 133