Material- och arbetsbeskrivning (MOA)

Det är viktigt att veta vad som läggs ner i marken och hur.  Det här dokumentet kan ses om ett uppslagsverk.

Det är uppbyggt i enlighet med Anläggnings AMAs koder, och speglar vad som gäller i Karlskoga beträffande material och metoder som ska användas när VA byggs i kommunen.

Material och arbetsbeskrivning (pdf-fil, 1,59 MB, öppnas i nytt fönster) 

Bilaga 1: Inmätning av ledningar (doc-fil, 31 kb, laddas ned)

Bilaga 2: Kodlistor enligt Vabas (pdf-fil, 71,6 kb, öppnas i nytt fönster)