Viktigt när du ska gräva

När du ska gräva är det viktigt att veta var det finns ledningar i marken så att varken de eller du själv skadas.

Ledningarna i marken förser samhället med viktiga funktioner som värme, vatten, el och bredband. Det är därför viktigt att de inte skadas när du gräver. Kontakta oss i god tid innan du ska utföra arbetet så hjälper vi dig med information om var ledningarna finns. 

Vi erbjuder gratis ledningsanvisning inom hela vårt distributionsområde. Du behöver beställa anvisning minst tre vardagar innan grävarbetet ska starta. Vi ser till att du får ritningar och vid behov kommer vi ut och visa ledningarna på plats. 

Beställ kabel- och ledningsanvisning på ledningskollen.se

Alla våra ledningar, oavsett om det gäller el, VA, fjärrvärme eller stadsnät, finns samlade under bolagsnamnet Karlskoga Energi & Miljö i ledningskollen.se. Du behöver alltså inte söka separat på våra olika dotterbolag.

Anmäl skadad ledning

Om en kabel eller ledning blir skadad när du utför ett grävjobb måste detta omgående anmälas till oss på telefon 0586-750 100 under kontorstid eller till vårt journummer 0586-750 200 övrig tid. 

Tänk på att det kan vara livsfarligt att komma i kontakt med en skadad kabel, den kan fortfarande vara strömförande. Avbryt omedelbart arbetet och spärra av området så att inte grävpersonal eller allmänhet kommer till skada. 

Ansvar

Om våra kablar, ledningar eller anläggningar skadas vid grävarbetet, är det den som utför grävarbetet (entreprenören) som är skyldig att ersätta Karlskoga Energi & Miljö med de kostnader som uppstår i samband med reparation. Kostnader som drabbar tredje man på grund av strömavbrott kan också bli aktuella att ersätta.