Rörligt elpris - skiftande och utan bindningstid

Karlskoga Rörligt är ett elpris som ändras månadsvis. Elmarknadens svängningar avgör och priserna kan både stiga hastigt och sjunka till riktigt låga nivåer.

Med Karlskoga Rörligt följer ditt elpris utvecklingen på elbörsen NordPool. Avtalet saknar bindningstid och gäller tills vidare. 

Det här avtalet passar dig som vågar chansa lite och har marginal att klara pristoppar.