Företagsuppgifter

Karlskoga Energi & Miljö är uppdelat i nio olika juridiska bolag. Här hittar du företagsuppgifter till samtliga bolag.

Karlskoga Energi & Miljö AB

Bankgiro 685-4475
Bankgiro (OCR) 5983-0174
VAT-nr 556507412601
IBAN SE73 8000 0845 2569 3516 9083
SWIFT/BIC SWEDSESS
EORI-nr SE5565074126
GLN-nr 7365565074129
VAN-leverantör Inexchange
Organisationsnummer 556507-4126
Mailadress leverantörsfaktura (pdf) faktura.eom@karlskogaenergi.se
Faktureringsadress Box 42, 691 21 Karlskoga
Besöksadress Skrantahöjdsvägen 38

Karlskoga Elnät AB

Bankgiro 5983-0182
VAT-nr SE556507429001
IBAN SE27 8000 0845 2569 3516 9232
SWIFT/BIC SWEDSESS
EORI-nr SE5565074290
GLN-nr 7365565074297
VAN-leverantör Inexchange
Organisationsnummer 556507-4290
Mailadress leverantörsfaktura (pdf) faktura.elnat@karlskogaenergi.se
Faktureringsadress Box 42, 691 21 Karlskoga
Besöks- och leveransadress Bregårdsgatan 22

Karlskoga Kraftvärmeverk AB

Bankgiro 5983-0208
VAT-nr SE556507430801
IBAN SE92 8000 0485 2569 3516 9323
SWIFT/BIC SWEDSESS
EORI-nr SE5565074308
GLN-nr 7365565074303
VAN-leverantör Inexchange
Organisationsnummer 556507-4308
Mailadress leverantörsfaktura (pdf) faktura.kvv@karlskogaenergi.se
Faktureringsadress Box 42, 691 21 Karlskoga
Besöks- och leveransadress Värmeverksvägen 10

VA-bolaget i Karlskoga AB

Bankgiro 5983-0216
VAT-nr SE556507445601
IBAN SE19 8000 0845 2569 3516 9182
SWIFT/BIC SWEDSESS
EORI-nr SE5565074456
GLN-nr 7365565074457
VAN-leverantör Inexchange
Organisationsnummer 556507-4456
Mailadress leverantörsfaktura (pdf) faktura.miljo@karlskogaenergi.se
Faktureringsadress Box 42, 691 21 Karlskoga
Besöksadress Skrantahöjdsvägen 38
Leveransadress Reningsverk Rektor Lindholms väg 40
Leveransadress Vattenverk Gelleråsen 60
Leveransadress Rörnät Bregårdsgatan 22


Karlskoga Stadsnät AB

Bankgiro 5584-4526
VAT-nr SE556562034001
IBAN SE62 8000 0845 2569 3516 9281
SWIFT/BIC SWEDSESS
GLN-nr 7365565620340
VAN-leverantör Inexchange
Mailadress leverantörsfaktura (pdf) faktura.stadsnat@karlskogaenergi.se
Organisationsnummer 556562-0340
Faktureringsadress Box 42, 691 21 Karlskoga
Besöksadress Skrantahöjdsvägen 38

Karlskoga Vattenkraft AB

Bankgiro 824-5631
VAT-nr SE556828038101
IBAN SE38 8000 0845 2569 3516 9422
SWIFT/BIC SWEDSESS
EORI-nr SE5568280381
GLN-nr 7365568280381
VAN-leverantör Inexchange
Organisationsnummer 556828-0381
Mailadress leverantörsfaktura (pdf) faktura.vattenkraft@karlskogaenergi.se
Faktureringsadress Box 42, 691 21 Karlskoga
Besöksadress Karlskoga Skrantahöjdsvägen 38
Besöksadress Hällefors Svedbergsvägen 6 B


Renhållningsbolaget i Mellansverige AB

Bankgiro 892-2924
VAT-nr SE556991135601
IBAN SE85 8000 0845 2569 3516 9158
SWIFT/BIC SWEDSESS
GLN-nr 7365569911352
VAN-leverantör Inexchange
Organisationsnummer 556991-1356
Mailadress leverantörsfaktura (pdf) faktura.renhall@karlskogaenergi.se
Faktureringsadress Box 42, 691 21 Karlskoga
Besöksadress Skrantahöjdsvägen 38


Biogasbolaget i Mellansverige AB

Bankgiro 681-0154
VAT-nr SE556819114101
IBAN SE07 8000 0845 2569 3516 9398
SWIFT/BIC SWEDSESS
GLN-nr 7365568191144
VAN-leverantör Inexchange
Organisationsnummer 556819-1141
Mailadress leverantörsfaktura (pdf) faktura.biogas@karlskogaenergi.se
Faktureringsadress Box 42, 691 21 Karlskoga
Besöksadress Skrantahöjdsvägen 38
Leveransadress produktionsanläggning Gottebol 207, 691 93 Karlskoga

Möckeln Energi AB

Bankgiro59 5975-0992
VAT-nr SE 559399190301
IBAN SE84 8000 0845 2576 4150 1254
SWIFT/BIC SWEDSESS
GLN-nr 7365593991900
VAN-leverantör Inexchange
Organisationsnummer 559399-1903
Mailadress leverantörsfaktura (pdf) faktura.mockeln@karlskogaenergi.se
Faktureringsadress Box 42, 691 21 Karlskoga
Besöksadress Skrantahöjdsvägen 38