Graddagar

Vad är graddagar?

Graddagar är ett mått på utomhustemperaturen som anger hur temperaturen har avvikit från det normala. Det använder man för att jämföra en avläst värmeförbrukning, med den förbrukning som skulle ha blivit under förutsättning att temperaturen varit normal för perioden.

Hur fungerar det med graddagar?

Vid uträkning av graddagsmåttet utgår man från att byggnadens värmesystem värmt byggnaden till en innetemperatur av +17 grader. Tillsammans med en del ”gratisvärme” som tillkommer i form av solinstrålning, apparater, människor med mera uppnås en behaglig innetemperatur. Graddagar är skillnaden mellan +17 grader och medelvärdet av utetemperaturen per dygn. Om man har medeltemperaturen –3 grader ett dygn får man således –3 till +17 grader = 20 graddagar. Är utetemperaturen istället +3 grader blir skillnaden till +17 alltså 14 graddagar. Sedan summeras graddagarna per månad. Detta innebär att om det är ett större värde än normalvärdet en månad har månaden varit kallare och ett lägre värde varmare.

Procent av månad är ett procentuellt värde man kan använda för att jämföra sin egen värmeförbrukning där ett värde över 100 % är kallare än normalt och ett värde under 100% är varmare.

Tabell med graddagar

2024

Graddagar

Medeltemperatur

Månad

Aktuell

Normalår

% av månad

Aktuell

Normal

Januari

725

615

118% -6,4

-2,8

Februari

528

556

95% -1,2

-2,8

Mars

 

527

   

0,0

April

 

363

   

4,9

Maj

 

210

   

10,2

Juni

 

85

   

14,2

Juli

 

12

   

16,6

Augusti

 

51

   

15,4

September

 

181

   

11,0

Oktober

 

346

   

5,8

November

 

458

   

1,7

December

 

573

   

-1,5

 

2023

Graddagar

Medeltemperatur

Månad

Aktuell

Normalår

% av månad

Aktuell

Normal

Januari

540

615

88%

-0,4

-2,8

Februari

496

556

89%

-0,7

-2,8

Mars

596

527

108%

-1,4

0,0

April

379

363

104%

4,4

4,9

Maj

185

210

88%

11,0

10,2

Juni

36

85

42%

17,0

14,2

Juli

60

12

500%

15,2

16,6

Augusti

59

51

116%

15,2

15,4

September

91

181

50%

14,0

11,0

Oktober

377

346

109%

4,8

5,8

November

526

458

115%

-0,5

1,7

December

660

573

115%

-4,3

-1,5

 

2022

Graddagar

Medeltemperatur

Månad

Aktuell

Normalår

% av månad

Aktuell

Normal

Januari

543

615

88%

-0,5

-2,8

Februari

488

556

88%

-0,4

-2,8

Mars

511

527

97%

0,5

0,0

April

398

363

110%

3,7

4,9

Maj

215

210

102%

10,1

10,2

Juni

51

85

60%

16,2

14,2

Juli

42

12

350%

16,3

16,6

Augusti

42

51

82%

16,5

15,4

September

201

181

111%

10,3

11,0

Oktober

271

346

78%

8,3

5,8

November

380

458

83%

4,3

1,7

December

638

573

111%

-3,6

-1,5

 

2021

Graddagar

Medeltemperatur

Månad

Aktuell

Normalår

% av månad

Aktuell

Normal

Januari

653

628

104%

-4,1

-3,2

Februari

611

569

107%

-4,8

-3,2

Mars

476

531

90%

1,7

-0,1

April

400

365

110%

3,7

4,8

Maj

232

203

114%

9,5

10,5

Juni

27

96

28%

16,6

14,1

Juli

8

39

21%

18,8

16,7

Augusti

93

66

141%

14,0

15,4

September

178

182

98%

11,1

10,9

Oktober

285

339

84%

7,8

6,1

November

457

470

97%

1,8

1,3

December

652

599

109%

-4,0

-2,3