För- och färdiganmälan

För att minska handläggningstiden och öka spårbarheten i ärendeprocessen använder vi den webbaserade tjänsten föranmälan.nu. Tänk på att vara ute i god tid när du vill göra en för- och färdiganmälan.

Behöriga elinstallationsföretag skapar en egen inloggning till den webbaserade tjänsten, därefter kommer all administration att ske via webben. Gå in på https://foranmalan.nu/ för att skapa ett konto. 

När kontot som elistallationsföretag är skapat är det bara att logga in och tjänsten är redo att användas. Det är enkelt att lägga upp flera användare med egna inloggningsuppgifter.

Kom ihåg att välja Karlskoga Elnät AB som nätägare när du fyller i uppgifterna.

För ytterligare information se guiden för installatörer:  Komma igång med tjänsten 

Information om olika typer av åtgärder (pdf)

Även anmälan som gäller säkringsändring, utökning, servisändring, tillfällig anläggning samt småskalig/mikroproduktion görs via https://foranmalan.nu/

Välkommen att kontakta oss om du frågor: Mail till kundcenter eller telefon 0586-750 100.