Karlskoga är en Purple flag-certifierad stad

Den lila färgen är symbolen för en trygg, levande och hållbar stad - även på kvällstid.

Karlskoga fick certifieringen 2017. Vi är med och möjliggör den, bland annat genom att uppfylla alla kriterier som gäller gatubelysningen.

Certifieringen har fem fokusområden som är framtagna för att fånga upp totalupplevelsen av stadskärnan.

  • Välkomnande - rent, tryggt och säkert

  • Rörelse - här ska man kunna röra och förflytta sig på ett enkelt och säkert sätt

  • Utbud -  ett levande centrum med en god variation i utbudet

  • Plats - upplevelser och utformning

  • Policy - tydliga riktlinjer och gemensamma mål

Läs mer på Karlskoga kommuns hemsida.