Prislista återvinningstjänster

Prislistan gäller från 2021-01-01

Ofärgat/färgat glas, plåt/metall, hårdplast, papper, wellpapp och plastfilm

Hämtningsintervall Pris/år, exkl moms Pris/år inkl moms
 1 gång/månad 2 046 2 558
 2 gånger/månad  4 092 5 115
 1 gång/vecka  8 186 10 232
 Varannan månad  1 024 1 280
 Kärlhyra/månad/behållare (20,00)  288  360

 
Kärlhyra ingår ej i hämtningen.


Kund budar om extra hämtning 
365 kronor per hämtningsställe exkl moms (456 kronor inkl moms)


Batterier och lysrör

Hämtningsintervall Pris/år, exkl moms Pris/år, inkl moms
2 gånger/månad 1 576 1 970
Varannan månad 474 592
2 gånger/år 241 301
1 gång/år 124 155
Kärlhyra/månad/behållare (4,17) 59 74

 
Kärlhyra ingår ej i hämtningen.

Kund budar om extra hämtning 
95 kronor per hämtningsställe exkl moms (119 kronor inkl moms)