För dig som bor i Storfors

Storfors kommun och Karlskoga Energi & Miljö har ett gemensamt bolag, Renhållningsbolaget i Mellansverige AB, som ansvarar för sophanteringen i båda kommunerna.

Insamling av farligt avfall

Torsdagen den 19 oktober samlar vi in farligt avfall vid återvinningsstationen på parkeringen till ICA Nära. Vi finns på plats klockan 16-18.

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. Du kan läsa mer om farligt avfall via denna länk.

Passa på att lämna elektronikskrot, färg, sprayflaskor, smink och lösnings-
medel med mera.

Välkommen!
 

Här hittar du som bor i Storfors aktuell information

Länk till hämtningsdagar

Länk till avfallshämtning vid fritidshus

Länk till trädgårdsavfallstjänsten

Länk till återvinningscentralen Storfors

Länk till prislista 

Länk till självservice - Här kan du göra beställningar och ändringar gällande din sophämtning, slam och latrin. Du kan även byta fakturalösning och ställa en fråga.