Avfall & Återvinning

För dig som bor i Storfors

Storfors kommun och Karlskoga Energi & Miljö har ett gemensamt bolag, Renhållningsbolaget i Mellansverige AB, som ansvarar för sophanteringen i båda kommunerna.

Här hittar du som bor i Storfors aktuell information.

Länk till hämtningsdagar

Länk till sommarhämtning vid fritidshus

Länk till hämtning av trädgårdsavfall

Länk till återvinningscentralen Storfors

Länk till prislista (renhållningstaxan gäller från och med 2020-01-01)

Länk till självservice - Här kan du göra beställningar och ändringar gällande din sophämtning, slam och latrin. Du kan även byta fakturalösning och ställa en fråga.