Konsumenträtt

Vi vill att du ska vara nöjd som kund hos oss. Därför är det viktigt att du hör av dig till oss om du ångrar ett avtal eller om våra tjänster inte lever upp till dina förväntningar.

Du har rätt att ångra dig

Som konsumenten har du rätt att ångra ett avtal inom 14 dagar enligt reglerna i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59).

Fyll i blanketten och skicka eller lämna den sedan till vår kundtjänst.

Postadress:
Karlskoga Energi & Miljö AB
Box 42
691 21 Karlskoga

Besöksadress:
Skrantahöjdsvägen 38, Karlskoga

Länk till ångerblankett (extern länk, öppnas i ny flik)

Om du inte är nöjd

Har du synpunkter på den tjänst vi levererar till dig så är du välkommen att höra av dig till vår kundservice per mail till info@karlskogaenergi.se eller via telefon 0586-750 100. Vi finns här för att svara på dina frågor och ta emot dina synpunkter.

Rådgivning

Om du har framfört klagomål till oss och inte blir nöjd med vårt svar så finns det opartiska rådgivare som kan göra en bedömning av ärendet. Då hör du av dig till kommunens konsumentvägledare.

Du kan även kontakta Konsumenternas Energimarknadsbyrå som informerar och kostnadsfritt ger råd i ärenden som rör el och fjärrvärme.
Gå direkt till Konsumenternas Energimarknadsbyrå 

Prövning av ärende

Är du missnöjd med beslutet från oss och vill få ditt ärende prövat så kan du vända dig till:

Energimarknadsinspektionen

En tillsynsmyndighet som bland annat granskar priser och andra villkor vid anslutning till elnätet. Om du är missnöjd med ett beslut kan du kontakta dem för att pröva ärendet.

Allmänna reklamationsnämnden

Nämnden ger inga råd till dig innan du gör en anmälan. Därför är det bäst att först prata med kommunens konsumentrådgivare, som vet vilka regler som gäller och hur du gör en anmälan. Nämnden ger sedan en rekommendation om hur tvisten bör lösas.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Box 174
101 23 Stockholm

Länk till ARN:s webbplats (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Allmän domstol (tingsrätt)

Om en part inte följer Allmänna reklammationsnämndens beslut kan den andra parten ta upp det i en domstol.

Ellagen

Dina rättigheter regleras i Allmänna avtalsvillkoren i Ellagen. För att göra det lättare för dig har vi lyft ut konsumentens rättigheter i Ellagen. Läs mer om konsumentens rättigheter