Återvinningsstationer

Återvinningsstationerna i Karlskoga finns i anslutning till livsmedelsaffärer eller andra knutpunkter i bostadsområdena.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) ansvarar för återvinningsstationerna i tätorten. Kontakta FTI på telefon 0200-88 03 11 om du vill lämna synpunkter om tömning eller städning av återvinningsstationerna.

Alla återvinningsstationer i Karlskoga

Här kan du se återvinningsstationerna på en karta. (Extern länk till Karlskoga kommuns hemsida)

Återvinningsstationer på landsbygden

Dessa stationer töms och sköts av Karlskoga Energi & Miljö AB. Kontakta oss på 0586-750 100 om du vill lämna synpunkter på tömning eller städning av återvinningsstationerna.

  • Villingsberg
  • Granbergsdals skola
  • Karlsdal
  • Kedjeåsens f d skola

På återvinningsstationerna kan du lämna:

  • flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas
  • tidningar/reklam
  • förpackningar av papper/wellpapp/papperskassar
  • förpackningar av metall samt lock och kapsyler
  • förpackningar av plast