Avfalls- och återvinningstjänster

Vi kan hjälpa dig med en effektiv hantering av ditt verksamhetsavfall.

Vi erbjuder bland annat skräddarsydd återvinning och destruktion av sekretssmaterial. Ditt företag kan även lämna avfall på Mosserud.

Mosseruds återvinningsanläggning

Vi erbjuder en unik och professionell vägning som ger viktig statistik till ditt företag. Vi har de tillstånd som krävs för att ta emot allt ditt verksamhetsavfall och du kan själv logga in och följa dina invägningar hos oss. 

På Mosserud tar vi emot:

  • trä

  • verksamhetsavfall

  • aska

  • slam

  • konstruktionsmaterial

En avfallsdeklaration används för grundläggande karakterisering av deponiavfallet. Det är viktigt att deklarationen överensstämmer med det avfall som lämnas till Mosserud.

Blankett avfallsdeklaration

Frågor?

Kontakta oss via mail mosserud@karlskogaenergi.se eller telefon 0586-750199.