Avtalsvillkor

Här kan du läsa de allmänna avtalsvillkoren för leverans av fjärrvärme som Konsumentverket och branschorganisationen Energiföretagen Sverige tillsammans har arbetat fram.