Så tar du hand om överblivet matfett

Släng matfettet i bruna påsen bland matavfallet eller samla ihop i en behållare och ta med till återvinningscentralen. Vi delar ut trattar som du kan sätta på en tom PET-flaska och lämna på Mosserud när den är full.

Sedan den 1 januari 2024 är det enligt lag förbjudet att hälla ner matfett och olja i avloppet. Den nya lagen gör det också förbjudet att sortera fettet och oljan som restavfall i det gröna kärlet. Istället ska det sorteras som matavfall i det bruna kärlet eller samlas i en behållare, exempelvis ett tomt mjölkpaket eller PET-flaska, som lämnas till återvinningscentralen.

Den nya lagen grundar sig i nya EU-direktiv med syfte att öka mängden avfall som återvinns och minska risken för stopp i avloppet. 

Exempel på matfett och olja

  • Fast och flytande smör
  • Fast och flytande margarin
  • Rapsolja
  • Olivolja
  • Kokosolja
  • Fett från matlagning, exempelvis det som är kvar i stekpannan när du stekt bacon.
  • Olja från glasburkar och konserver, exempelvis från soltorkade tomater, inlagd fetaost och tonfiskburkar. 

Varför inte i diskhon?

När överblivet matfett hälls i diskhon stelnar det och fastnar i rören vilket leder till minskad kapacitet eller stopp i ledningarna. I värsta fall kan det orsaka källaröversvämningar eller utsläpp av orenat avloppsvatten i naturen. Fett lockar även till sig skadedjur såsom råttor.

Vi delar ut trattar

Tratten används genom att den skruvas fast på en tom PET-flaska. Varje gång du får matolja eller fett över häller du det i flaskan istället för diskhon. När flaskan är full lämnas den i en särskild behållare på återvinningscentralen på Mosserud. Det återvunna fettet används sedan vid tillverkning av tvål och stearinljus, eller för att göra biodiesel.

Mindre mängder fett går självklart bra att torka rent med ett hushållspapper, exempelvis i stekpannan, som sedan slängs bland matavfallet.

Du är välkommen att hämta en tratt på Mosseruds återvinningscentral, eller hos vårt kundcenter på Skrantahöjdsvägen 38.