Insamling av matfett

Vi delar ut trattar som används för att samla ihop överblivet matfett i en flaska. När flaskan är full lämnas den i en särskild behållare på återvinningscentralen på Mosserud.

Många spolar ner överblivet matfett direkt i diskhon. Det stelnar och fastnar i rören vilket leder till minskad kapacitet eller stopp i ledningarna. I värsta fall kan det orsaka källaröversvämningar eller utsläpp av orenat avloppsvatten i naturen. Fett lockar även till sig skadedjur.

Hur funkar tratten?

Tratten används genom att den skruvas fast på en tom PET-flaska. Varje gång du får matolja eller fett över häller du det i flaskan istället för diskhon. När flaskan är full lämnas den i en särskild behållare på återvinningscentralen på Mosserud. Det återvunna fettet används sedan vid tillverkning av tvål och stearinljus, eller för att göra biodiesel.

Om det bara gäller mindre mängder fett så går det även bra att torka rent exempelvis stekpannan med ett hushållspapper som sedan slängs bland matavfallet.

Du är välkommen att hämta en tratt på Mosseruds återvinningscentral, eller hos vår kundservice på Skrantahöjdsvägen 38.