Insamling av matfett

Vi delar ut trattar som används för att samla ihop överblivet matfett i en flaska. När flaskan är full lämnas den i en särskild behållare på återvinningsanläggningen på Mosserud.

Många spolar ner överblivet matfett direkt i diskhon. Fett som spolas ner i avloppsledningsnätet stelnar och fastnar i rören, vilket leder till minskad kapacitet eller i värsta fall stopp i ledningarna. Det kan i sin tur orsaka källaröversvämningar eller utsläpp av orenat avloppsvatten i naturen.

Höga fetthalter i avloppsvattnet stör även reningsprocessen i avloppsreningsverket. Problem med fettproppar orsakar kostsamma problem för både fastighetsägare och kommunens ledningsnät, och lockar till sig skadedjur.

Hur funkar tratten?

Tratten används genom att den skruvas fast på en tom PET-flaska. Varje gång man får matolja eller fett över häller man det i flaskan istället för diskhon. När flaskan är full lämnas den i en särskild behållare på återvinningscentralen på Mosserud. Det återvunnet fettet används sedan vid tillverkning av tvål och stearinljus, eller för att göra biodiesel.

Om det bara gäller mindre mängder fett så går det även bra att torka rent exempelvis stekpannan med ett hushållspapper som sedan slängs bland matavfallet.

Du är välkommen att hämta en tratt på Mosseruds återvinningscentral, eller hos vår kundservice på Skrantahöjdsvägen 38.