Utveckling & Utbildning

Vi deltar i projekt tillsammans med andra branschaktörer och lärosäten för att bidra till utvecklingen inom energibranschen.

Utbildningar

Driftteknikerutbildningen - Örebro

Vi är representerade i ledningsgruppen för SKY-utbildningen som ger yrkeskompetens inom kraft- energi- och processindustrin.

Läs mer om utbildningen via denna länk (extern länk öppnas i nytt fönster)

Projektledare elkraft - distans

Vi stödjer YH-programmet för Projektledare elkraft vid Stockholms Tekniska Institut.

Läs mer om utbildningen via denna länk (extern länk öppnas i nytt fönster)

Västra Bergslagens Industriförening 

Vi är en del av VBIF som består av Karlskogas största industiföretag. Med gemensamma krafter engagerar vi oss i frågor kring kompetensförsörjning och rekryteringsarbete. Föreningen vill öka intresset hos högstadieungdomar att välja tekniska utbildningar. VBIF marknadsför sig också mot Örebro Universitet.

Andra frågor som engagerar VBIF är digitalisering och processutveckling.