Trappa ner sopberget

En svensk person genererar i genomsnitt drygt 170 kg restavfall. I Karlskoga är motsvarande siffra drygt 190 kg. Tillsammans kan vi minska avfallsmängderna och spara på jordens resurser.

Avfallstrappan

Avfallstrappan

EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även styr hur avfallet tas omhand i Sverige. Ju högre upp på trappan man befinner sig desto bättre för miljön.

Vi ska sträva efter att det skapas så lite avfall som möjligt. Det avfall som faktiskt skapas ska vi försöka återbruka, till exempel genom att skänka bort gamla saker eller lämna dom till second hand-butiker. När det inte går ska vi återanvända materialet, till exempel förpackningar och tidningar, och rötning av matavfall.

Tips

Här har vi samlat några konkreta tips på hur man som privatperson kan bidra till att minska avfallet. En mer utförlig lista finns på Sveriges avfallsportal.

  • Köp saker som håller länge.
  • Lämna dina gamla hela saker till återbruk eller sälj och köp begagnat.
  • Reparera saker som gått sönder.
  • Använd plastkassen flera gånger eller ta med egen tygpåse till affären.
  • Drick kranvatten istället för vatten på flaska eller burk.
  • Planera matinköpen väl så allt hinner tillagas innan det blir gammalt.
  • Ge upplevelsepresenter istället för vanliga paket.