Nyhetsarkiv

5 apr

Varning för oseriösa telefonsäljare

Flera kunder har hört av sig om att de blivit uppringda av telefonförsäljare gällande stadsnätet.
3 apr

Elnätet förnyas på landsbygden

De nya ledningarna förläggs i flera olika områden i både mark och luft där terrängens förutsättningar avgör.
25 mar

Service i samband med påskhelgen

Vi har något förändrade öppettider i samband med påskhelgen.
20 mar

Ändrad VA-taxa från den 1 maj 2024

Fonderingen till nytt råvattenintag ökas för att sprida kostnaden över tid.
13 mar

Slut på reducerad nätavgift för småskaliga produktionsanläggningar

Den reducerade elnätsavgiften för kunder som installerat solpaneler försvinner från och med 1 april 2024.
11 mar

Halvering av fossila utsläpp från kraftvärmeverket i Karlskoga

Utfasningen av torv som bränsle är främsta faktorn till att utsläppen halverats de senaste fem åren. Och det kommer fortsätta sjunka när sammankopplingen med Degerfors fjärrvärmenät står klar under året.
1 mar

Ersättning för elavbrottet i december

Du som drabbades av elavbrottet och som har rätt till avbrottsersättning kompenseras på fakturan i mars.
9 feb

Rekordår för Biogasbolaget

2023 blev ett rekordår för Biogasbolaget både när det gäller produktion och leverans.
18 jan

Svenska kraftnät har höjt grundavgiften

Svenska kraftnät är den statliga myndighet som äger det svenska stamnätet och ansvarar för att Sveriges elöverföringssystem är säkert. Kostnaderna för drift och underhåll läggs på elpriset för alla elkunder i Sverige.
2 jan

Ersättning för elavbrott

Efter strömavbrottet den 29-30 december är nu arbetet igång med att beräkna avbrottsersättning till dig som drabbades.