Ersättning för elavbrott

Efter strömavbrottet den 29-30 december är nu arbetet igång med att beräkna avbrottsersättning till dig som drabbades.

Nu har vi börjat arbetet efter elavbrottet den 29-30 december. En del av detta är att vi givetvis kommer betala ut avbrottsersättning till samtliga som är berättigade till detta.

Som kund behöver du inte göra någon anmälan eller liknande. Vi kommer att gå igenom avbrottsstatistiken och gör sedan ett avdrag på din elnätsfaktura. Detta är ett relativt stort jobb och vår målsättning är att ersättningen ska finnas med på fakturan som går ut i mars månad.

Vi följer ellagen när vi beräknar din ersättning. Du kan läsa mer om vad som gäller här:
https://www.energimarknadsbyran.se/el/konsumentratt/klagoguide/avbrottsersattning/