Biogas fortsatt billigare när bränslepriserna skenar

När priserna på drivmedel skenar fortsätter den lokalproducerade biogasen att vara ett konkurrenskraftigt bränsle. Trots det förändrade marknadsläget ligger biogaspriset just nu 16-17 procent under bensin och diesel.

De importerade bränslena påverkas kraftigt av världsläget och även biogaspriset har höjts den senaste tiden. Men tack vare det lokala kretsloppet som ligger till grund för produktionen är det fortfarande ett billigare alternativ.

- Att vi har behövt höja biogaspriset beror främst på ökade produktionskostnader som kommer från högt elpris, kostnadsökningar för substrat och det fossila drivmedelspriset som påverkar delar av transporterna. Men trots det ligger vi idag 16-17 procent lägre i pris än bensin och diesel. Vi påverkas inte lika direkt av oron på världsmarknaden, säger Peter Jarl, marknadschef på Karlskoga Energi & Miljö.

Biogas tankas i kilo

Biogas tankas i kilo och inte i liter vilket är något som ibland förvirrar kunden när priset ska jämföras.

Många jämför priserna på drivmedel rakt av baserat på vad som står på pumpen. Men för att jämföra dem mot varandra måste du ta hänsyn till energimängden i de olika drivmedlen. Ett kilo biogas motsvarar ungefär 1,5 liter bensin och för att räkna ut jämförelsepriset behöver du därför dela gaspriset med 1,5.

Räkneexempel:

 

Här kan du se våra aktuella biogaspriser i Karlskoga.