Varning för oseriösa telefonsäljare

Flera kunder har hört av sig om att de blivit uppringda av telefonförsäljare gällande stadsnätet.

Säljaren uppger felaktigt att Karlskogas stadsnät ägs av Telia och de vill sälja tjänster. Karlskogas stadsnät ägs av Karlskoga Stadsnät AB som är ett helägt dotterbolag till Karlskoga Energi & Miljö. Vi har inget samarbete med telefonförsäljarna.