Certifierat biogödsel

Nu är vår biogödsel både KRAV-märkt och certifierad enligt SPCR 120.

symbol för certifieringenCertifieringen innebär att biogödseln uppfyller högt ställda krav på bland annat smittskydd, ursprung och lågt metallinnehåll. Märkningen är frivillig och bygger på öppenhet mot kunden genom noggrann kvalitetsdokumentation och fri insyn vad gäller produktens kvalitet. Varumärket "Certifierad återvinning" ägs av Avfall Sverige.

Sedan tidigare är gödseln även KRAV-märkt.

Läs mer om certifieringen.