Dricksvattenförsörjningen i Karlskoga trygg

Som en följd av MSB:s uttalande under gårdagen om att dricksvattentillgången på sikt kan vara hotad vill vi informera om läget i Karlskoga.

Inom företaget har vi stämt av den interna pandemiplanen i de delar som lyftes av MSB under gårdagen. Det gäller leverans av kemikalier till vatten- och reningsverk. Myndigheten varnade för brist på kemikalier och även personella resurser.

Vi har sedan tidigare arbetat med en plan för att säkerställa leveransen från de samhällskritiska verksamheterna, däribland vatten. När det gäller de volymer av kemikalier som behövs för att distribuera dricksvatten och för reningsprocessen har vi idag ett så stort lager som är möjligt utifrån de regler som finns. Det innebär att rent vatten kommer kunna levereras under en längre tid även utan nya leveranser. 

Efter en avstämning med leverantörerna ser man heller inga problem med nya leveranser. För vissa kemikalier, de mest kritiska, finns enligt leverantörerna även möjlighet till inhemsk produktion om det kommer att krävas.

Sammanfattningsvis är vi trygga i den plan och de åtgärder som tidigt genomfördes med hänsyn till Covid-19 när det gäller dricksvatten och avloppsrening.