E-postserver upphör

den 29 februari 2024 upphör e-postservern karlskogabredband.se

Karlskoga Stadsnät avvecklar tjänsteutbudet och kommer att stänga ner e-postservern karlskogabredband.se

Det innebär att för dig som har en e-postadress som slutar med @karlskogabredband.se så upphör denna adress och slutar att fungera den 29 februari 2024. 

Vi uppmanar därför våra användare att registrera nya e-postadresser hos en annan leverantör i så god tid som möjligt.

Har du några frågor kring detta är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.