Ändrad struktur på elnätstaxan från 1 augusti 2023

Energimarknadsinspektionen har beslutat att alla företag ska införa förändringar i elnätstaxan för att möta elektrifieringen som pågår i samhället.

Från den 1 augusti sker förändringar i elnätstaxan hos oss. Du kan läsa mer om hur det påverkar den säkringsstorlek som du har via länken.

Förändrad elnätstaxa från 1 augusti 2023