Elnätet förnyas på landsbygden

De nya ledningarna förläggs i flera olika områden i både mark och luft där terrängens förutsättningar avgör.

Insatsen görs för att minska risken för strömavbrott då de tidigare ledningarna börjar bli gamla. Under vintern har ledningar bytts längs Bjurtjärnslinjen, drygt 5 km från norra Linnebäck fram till Mörkviken.

Trafiken påverkas under grävarbete

Nästa sträcka som står på tur är södra linjen mellan Västra Lonntorp och Äspedalen. Här kommer vi under sommaren att gräva längs dikeskanter vilket påverkar trafiken när vissa sträckor blir enfiliga under arbetets gång.

Sista etappen för året blir därefter västra linjen från Kyrksten i riktning mot norr.