Elpriset för april

Energikonsumtionen i Norden sjunker med ökande utomhustemperatur och väntas minska under sommarmånaderna. Det innebär att elpriset för april månad har sjunkit, även om de ligger på en högre nivå än samma period innan energikrisen.

Europas gaslager är rekordfulla för säsongen och de nordiska vattenkraftsmagasinen är nära normalnivå. Kärnkraften i Norden är nu fullt tillgänglig och Finlands nya reaktor är sedan 15 april i full kommersiell drift. Men ett orosmoln är att kärnkraften i Frankrike enbart har cirka 55 procent av den totala installerade effekten i drift. Kärnkraften väntas inte heller vara fullt återställd till nästa vinter.

Trots en lägre konsumtion ligger prisnivåerna kvar på en högre nivå än samma period innan energikrisen. Europas energiförsörjning är fortfarande ansträngd. Gasimport från Ryssland utgjorde 40 procent av EU:s totala import innan krisen. Nu ligger den på 14 procent. Mindre tillgång på gas ger högre priser och detta ökar kostnaden för både kraftproduktion och uppvärmning. I Europa är ungefär 40 procent av hushållen kopplade till gasnätet. I Sverige märks detta främst på elpriset.

För oss i Karlskoga innebär det att det rörliga priset sjunker med 17 öre till 95,31 öre och Karlskoga Klok sjunker betydligt mer jämfört med föregående månad, med 72 öre till 132,09 öre.

Vad är Karlskoga Klok?

Karlskoga Klok är ett förvaltat elavtal, vilket innebär att vår elhandelspartner köper el i förväg på olika terminer (löptider) och lägger in dessa volymer i portföljen som tillsammans skapar priset. Detta kallas för aktiv förvaltning. Priset sätts alltså på en längre tidsperiod jämfört med rörligt pris som är ett genomsnittspris på en månad baserat på priserna på Nordpool (elbörsen). Eftersom man köper in el i förtid och lägger i portföljen Klok innebär det att en stor del av priset på Klok redan är satt i förtid. Därför följer inte Klok med lika snabbt varken upp eller ner som det rörliga priset. Detta gör att vi kallar produkten trögrörlig.

Prisjämförelse Rörligt pris och Karlskoga Klok

När priserna började säkras för denna vinter pekade prognoserna på elpriser mellan 5 och 10 kr per kWh. Detta ledde till att säkringsnivåerna hamnade på en högre nivå än vad det rörliga priset faktiskt blev. Efter detta har vi haft ett antal händelser som påverkat elhandelspriserna i en annan riktning än vad prognoserna pekade på. Sverige har sänkt elförbrukningen, gaslagren i Europa har varit bättre fyllda än förväntat och vintern blev varm i Europa. Alla dessa händelser leder till minskad efterfrågan på el och snabb nedgång av priserna. Det är denna bakgrund som gör att Klok var dyrare än rörligt pris under vintern men vi ser nu att Klok sakta men säkert kommer ner mot det rörliga priset.

Tittar vi på priset bakåt i tiden har Klok varit billigare än rörligt 20 månader av de senaste 29 som bilden nedan visar. Medelpriset för Klok sedan januari 2021 är 1,27 kr och för rörligt är medelpriset 1,37 kr.

Graf över prisutvecklingen på Karlskoga Klok och Karlskoga Rörligt från januari 2021 till april 2023.