Besked från regeringen om kompensation för höga elpriser

Regeringen tydliggjorde den 20 januari 2022 att de avsätter cirka sju miljarder för att ge stöd till de hushåll som har höga elräkningar mellan december 2021 till och med februari 2022.

Ersättningen baseras på förbrukningen. Modellen är utformad som en trappa som börjar på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad där kunden får totalt 300 kr. De som har en förbrukning på över 2 000 kWh per månad kommer att kunna få 2 000 kr per månad, sammanlagt 6 000 kr.

Här är hela trappan:

 Förbrukning (kWh)  Stöd per månad (kr)
 700-899  100
 900-999  200
 1000-1099  300
 1100-1199  400
 1200-1299  500
 1300-1399  700
 1400-1499  900
 1500-1599  1100
 1600-1699  1300
 1700-1799  1500
 1800-1899  1700
 1900-1999  1900
 över 2000  2000


När kommer pengarna?

Riksdagen beräknas fatta beslut om ändringsbudgeten någon gång i slutet av februari. Därefter ska elnätsbolagen hantera utbetalningen till hushållen. Hushållen behöver inte ansöka om ersättning, detta sker automatiskt via elnätsbolaget.

Det är elnätsbolaget som bestämmer hur pengarna förmedlas till kunden, kunden kan inte välja hur stödet utbetalas.

Så här skriver regeringen om utbetalningarna:

Definitiv tidpunkt då varje hushåll får sitt stöd beror dels på hur elnätsbolaget valt att hantera förmedling av stöd, dels på hur kundens valt att hantera sin elräkning. Elnätbolaget kan till exempel antingen göra en utbetalning till kunden eller kreditera nästkommande faktura med motsvarande belopp som stödet innebär. Har en kund till exempel kvartalsvis faktura och elnätsbolaget valt att kreditera nästkommande faktura kan det av den anledningen dröja längre än om kunden har månadsvis fakturering.

Läs mer om kompensationen för höga elpriser på regeringens hemsida (extern länk, öppnas i ny flik)