Vi beklagar att du som Klok-kund har fått fel pris för januari

Vi fick under torsdagen bekräftat av vår elhandelspartner Jämtkraft att det kommunicerade januaripriset för elavtalet Karlskoga Klok är fel.

Karlskoga Klok är en del i en stor portfölj som vår elhandelspartner förvaltar och detta fel har drabbat samtliga av deras partners.

Det elpris på 330,80 öre som har redovisats på vår hemsida och på din faktura ska vara 46,31 öre lägre. Det korrekta priset är alltså 284,49 öre per kWh inklusive moms.

Vi beklagar verkligen att du som elhandelskund har drabbats av detta i en tid då elmarknaden är orolig och priserna svänger kraftigt. 

Här kan du läsa om hur vi rättar till din faktura.

I samband med att felet upptäcktes har vår elhandelspartner noggrant gått igenom tidigare månaders priser och konstaterat att endast januari är fel.

Prisprognosen just nu (den 10 februari) för Karlskoga Klok de kommande månaderna är per kWh inklusive moms:

Februari 284,79
Mars 298,73
April 168,98

Mer om prissättningen 

Klok är ett förvaltat elavtal, vilket innebär att vår elhandelspartner köper upp olika mängder el i förväg. El köps in på olika terminer (löptider) och elhandelspartnern försöker alltid att hitta bra köptillfällen. Ibland kanske man köper el för kommande dygn, ibland för flera dagar och ofta flera månader i förväg. Flera olika köp läggs sedan in i portföljen och dessa tillsammans skapar priset. Detta kallas för aktiv förvaltning. Inköpen läggs in i portföljen och utgör priset. Priset sätts alltså på en längre tidsperiod jämfört med rörligt pris som är ett genomsnittspris på en månad baserat på priserna på Nordpool (elbörsen). Eftersom man köper in el i förtid och lägger i portföljen Klok innebär det att en stor del av priset på Klok redan är satt i förtid. Därför följer inte Klok med lika snabbt varken upp eller ner som det rörliga priset. Detta gör att vi kallar produkten trögrörlig.

När priserna började säkras för denna vinter pekade prognoserna på elpriser mellan 5 och 10 kr per kWh. Detta ledde till att säkringsnivåerna för t ex januari hamnade på en högre nivå än vad det rörliga priset faktiskt blev. Om förväntan är att elpriset ska bli 10 kr är det ju bra om man kan köpa in produktion för 3 kr. Efter detta har vi haft ett antal händelser som påverkat elhandelspriserna i en annan riktning än vad prognoserna pekade på. Sverige har sparat el och sänkt förbrukningen, gaslagren i Europa har varit bättre fyllda än vad man trott och januari har varit väldigt varm och blåsig i Europa. Alla dessa händelser leder till minskad efterfrågan på el och snabb nedgång av priserna. Det är denna bakgrund som gör att Klok är såpass mycket dyrare än rörligt för tillfället.

Tittar vi på priset bakåt i tiden har Klok varit billigare än rörligt 20 månader av de senaste 25 som bilden nedan visar. Medelpriset för Klok sedan januari 2021 är 1,21 kr och för rörligt är medelpriset 1,41 kr. Vi hoppas att Klok kommer vika neråt och fortsätta vara den attraktiva produkt den har varit, men det är alltid svårt att förutse hur elhandelsmarknaden utvecklar sig.

 

Graf över prisutvecklingen på Karlskoga Klok

Graf över prisutvecklingen på Karlskoga Klok och Karlskoga Rörligt från januari 2021 till januari 2023.