Prishöjning på fjärrvärme från den 1 januari 2023

Från årsskiftet höjs fjärrvärmepriset för både privat- och företagskunder med i genomsnitt sju procent.

För privatkunder har det inte varit någon prisökning sedan 2018 men den senaste tidens kraftiga kostnadsökningar för fjärrvärmeproduktion gör att vi måste höja priset vid årsskiftet. Prishöjningen gäller såväl privat- som företagskunder och omfattar både den rörliga delen (energipriset), effektavgiften samt den fasta månadsavgiften.

- I en tid med skenande energipriser är fjärrvärmen fortsatt ett konkurrenskraftigt alternativ. Men givetvis påverkas även den av omvärldsläget med pandemi, kriget i Ukraina och den höga inflationstakten. Fjärrvärmeproduktionen har ökade kostnader för bland annat inköp av råvaror, el och transporter. Allt detta sammantaget gör att vi tyvärr måste höja priset 2023, säger Peter Jarl, marknadschef på Karlskoga Energi & Miljö. 

Den kommande höjningen innebär en ökad kostnad på cirka 87 kronor per månad för en normalvilla som förbrukar 19 MWh/år.

- Vi har förståelse för att våra kunder har det tufft just nu. Det är viktigt att fortsätta hålla nere fjärrvärmepriset i den mån det är möjligt och därför tar vi inte ut full täckning för våra kostnadsökningar. Vi känner ett ansvar för att hålla en stabil prisutveckling, det är viktigt både för kunderna och för Karlskoga som ort. Dock finns det en risk att även kommande års prisjustering kommer att behöva vara av större karaktär än de nästan frysta priser vi vant oss vid de senaste åren.

Länkar:
Prislista privatkunder
Prislista företagskunder