Nu flygbesiktar vi våra elledningar

Under vecka 40 utförs besiktning med helikopter på våra 10 kV-ledningar inom Karlskoga kommun samt Bjurtjärnsområdet inom Storfors kommun.

En gång per år besiktar vi alla luftledningar i nätet med hjälp av en lågt flygande helikopter. Nätet har 23 mil luftledningar och det tar två dagar att se över allt. Vid besiktningen kontrolleras bland annat att ledningarna är fria från träd och säkra för allmänheten. Det är en viktig del för att kunna hålla en fortsatt hög leveranssäkerhet.

Vi ber om ursäkt för eventuellt störande buller som kan förekomma i samband med besiktningen. 

Upplysningar om överflygning lämnas av Jan Lund på Karlskoga Elnät,  telefon 070-687 37 74.

Karlskoga Elnäts koncessionsområde