Hur går det till om elen behöver stängas ner?

I vinter finns det en viss risk för att det inte finns tillräckligt med el alla timmar i alla delar av Sverige. Då kan det bli aktuellt att koppla bort elen under ett par timmar för att förhindra ett större avbrott. För dig som elanvändare är det ungefär som ett vanligt strömavbrott.

Manuell frånkoppling är en nödåtgärd som funnits länge men inte använts någon gång. Frånkopplingen görs genom att Svenska kraftnät beordrar ett par särskilt utvalda elnätsbolag att de ska koppla bort ledningar, det vill säga stänga av elen för användare. Svenska kraftnät bestämmer i vilket elområde, hur länge och hur mycket som ska kopplas från.

När elnätsbolagen får ordern har de 15 minuter på sig att koppla bort ledningarna. Om elen kopplas bort kan undantag göras för användare som är viktiga för samhället, till exempel sjukhus och betalningssystem.

Får jag information om det blir aktuellt?

Svenska kraftnät kommer gå ut med information till allmänheten så snart de har fått besked från elbörsen om att det finns timmar kommande dag som elproduktionen inte räcker till. De kommer då be allmänhet och näringsliv att försöka minska eller skjuta på sin förbrukning vid topparna. De kritiska tiderna är runt klockan 8-11 på morgonen och 17-19 på kvällen. Planas kurvan ut minskar vi risken för frånkoppling.

Men även om elanvändare ändrar sin förbrukning så är det först den timme som det gäller som Svenska kraftnäts personal i kontrollrummet ser om de måste beordra en frånkoppling och hur stor frånkopplingen blir. Det går inte att säga bestämt förrän då. Det går inte heller att säga i förväg hur lång tid frånkopplingen kommer vara, men troligen kan det handla om ett par timmar.

För dig som elanvändare är frånkopplingen ungefär som ett vanligt strömavbrott, men kontrollerat. Varje år sker 5 miljoner strömavbrott av olika anledningar, så att elen försvinner en stund är inte något nytt. Medborgare har ansvar för att kunna klara en störning i samhället, som till exempel ett strömavbrott.

Källa: Svenska kraftnät