Kommande prisändringar av renhållningstaxan för flerbostadshus

Den 1 januari 2025 sker en strukturförändring av renhållningstaxan. Renhållningstaxan kommer att delas upp i en grundavgift och en hämtningsavgift för lägenheter på samma sätt som det idag är för villor och fritidshus.

Grundavgiften är ny och ska finansiera kostnader för bland annat besök vid återvinningscentralen, samlarna för småelektronik, insamlingskampanjer vid återvinningsstationerna och administration.

Eftersom renhållningen bedrivs enligt självkostnadsprincipen kommer vi att sänka hämtningsavgifterna när grundavgiften införs. Det blir en omfördelning av kostnaderna.
Karlskoga Energi & Miljö har tagit fram ett förslag på att grundavgiften ska vara 275 kronor per lägenhet inklusive moms och att hämtningsavgiften ska minska med cirka 20 %. Detta från 1 januari 2025.

För att grundavgiften ska spegla kostnaderna rätt kommer den höjas i tre steg ungefär lika stora steg. 2026 blir den cirka 550 kronor och 2027 cirka 800 kronor. Vi kommer sänka hämtningsavgifterna i samma utsträckning.

Observera att detta är ett förslag och att beslut ska tas i kommunfullmäktige innan det gäller. De exakta avgifterna kan också förändras något om det i ett senare skede finns ett behov av att höja renhållningstaxan generellt.

Vad blir den nya kostnaden?

Med hjälp av räknesnurran kan du beräkna den kommande renhållningskostnaden inklusive grundavgiften.

Länk till räknesnurra (Excelfil, öppnas i nytt fönster)

Karlskoga Energi & Miljö ansvarar inte för eventuella felaktigheter i denna räknesnurra. Det är upp till varje användare att säkerställa dess riktighet.

Kostnadsfria delar

Från 1 januari 2024 har avgiften för insamling av förpackningar tagits bort. Vi erbjuder kostnadsfri hämtning av pappersförpackningar och  plastförpackningar vid er fastighet varannan vecka, samt av glas och metall var trettonde vecka. Detta innebär att ni kan påverka kostnaden genom att utöka återvinningen av förpackningar och därmed minska mängden restavfall.