Att tänka på vid halka

För att sop- och slamtömning ska kunna utföras på landsbygden är det viktigt att du sandar vägarna till din fastighet.

Om dina kärl inte har tömts på din ordinarie hämtningsdag så beror det på att vägen inte har varit framkomlig för våra fordon. Vi tömmer då så snart det är framkomligt igen.