Vår hållbarhetsredovisning 2018

Vi har en lång tradition att arbeta systematiskt med miljö- och arbetsmiljöfrågor, och vi känner en viss stolthet när det gäller vårt positiva bidrag till bland annat klimatreducerande åtgärder.

För 2018 har vi tagit fram vår allra första hållbarhetsredovisning. Den bygger på GRI-standarden och ger oss ett bra verktyg för att kunnat jobba ännu mer systematiskt med de tre viktiga hörnstenarna i vår verksamhet - ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

Här kan du läsa och ladda ner vår hållbarhetsredovisning för 2018.

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.